BİZİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

                
 17.01.2019 YOZGAT'IN ve YOZGATLININ GAZETESİ SIK KULLANILANLARA EKLE  
Arama
 
Google
 
Şu anda
:
226
Dün
:
4633
Toplam
:
15460418

Adı Soyadı
E-Posta
Konu
Mesajınız

OSMAN KİRACI hk
Osman abi'ye geçmiş olsun dileklerimi sunar, acil şifalar dilerim...
Ali Metin OZAN -- 20.02.2010 09:49
GEÇMİŞ OLSUN
Sadece Yozgat basınının değil Türkiye basınınında ençok ödül alan çok değerli gazetecisi Sn.Osman Hakan Kiracı.Geçirdiğiniz rahatsızlık nedeni ile acil şifalar dileğimizi iletir,İstanbuldan saygı ve sevgilerimizi sunarız.
ABDÜLKADİR ÇAPANOĞLU -- 16.02.2010 11:42
OSMAN HAKAN KİRACI'YA
Büyük Üstad, Kalemlerin Efendisi Yozgat Gazetesinin sahibi sayın Osman Hakan KİRACI'nın rahatsızlığını M.Akif OZAN'ın geçmiş olsun temenni yazısından öğrenmş bulunmaktayım. Sayın Osman Hakan Kiracıya acil şifalar diler, cena-ı allahtan Osman Hakan Kiracı gibi dürüst ve ilkeli ve iyilik sever beyefendiye sağlıklı ve uzun ömürler dilerim.
YORUMCU 66 -- 16.02.2010 11:36
YOZGAT'ın gerçek adı ALPAVUT olmalı
Eray' beyin Yozgat'a Dair Başlıklı yazısını okudum ve doğrusu çok bilgilendim.Şayet Yozgat Osmanlı Döneminde il olan tek yerleşim yeri ise Yozgat İlinin Bozok Olarak değiştirilmesi çok saçma. Çünkü Osmanlı Devrinde Yozgat il merkezi ALPAVUT diye bir köymüş o zaman il merkezinin adı ALPAVUT olmalı
Nuri -- 16.02.2010 11:31
HAYIRDIR İNŞALLAH
hayırdır bozdağ hangi rüzgar attı siz Yozgatın yolunu bilirmiydiniz AKP dönemi vekilleri bu şehrin ismini bilir mi gerçi yeni ism de bulmuşlar şehri öyle kurtaracaklar sözde bozok oldugunda ne değişecek sorarım size..
Mustafa Gamsız -- 15.02.2010 12:55
YOZGAT'A DAİR
XV. Yüzyılda Yozgat ve Komşu Yörelere Yerleşen ve Bozok Adıyla Anılan Oymaklar ve Yerleştikleri Bölgeler.
-Kızıl Kocalılar Oymağı: Yozgat, Şefaatli, Yerköy, Musabeyli, Sekili, Sorgun-Alişar ve civarları..
- Ağçalu Oymağı: Karanlık Dere ve civan.
- Selmanlu Oymağı: Bugünkü Salmanlı Köyü ve civan.
- Çiçeklü Oymağı: Boğazlıyan ve Taf civarı.
- Zakirlü Oymağı:Yozgat'ın doğusunda bulunan, Sorgun ve civarı.
- Kavurgalı Oymağı: Karvurgalı Köyü ve civan.
- Demircülü Oymağı: Sanmbeğ Köyü ve civarı.
- Şam Bayadı Oymağı: Şarkışla ve civan.
- Söklen Oymağı: Yukarı Kanak'ın tamamı.
- Hisar Beğlii Oymağı: Hisar Beğlü, Hisarbey, Hasbek, Kozan, Başkışla, İnkışla, Eynelli ve civan.
- Kara Tatarlar: İlisu ve Sarıkaya civan.
- Karalu Oymağı: Çayıralan ve civan.

XVI. Yüzyılda Bozok Bölgesi: XVI. yüzyıl başından itibaren bir sancak olarak bilinen Bozok, Sivas eyaletine bağlıydı. Sancağın idaresinden sancakbeyi sorumluydu. Ayrıca Kadı, Çeribaşı, Alaybeyi, Sipahi Kethüda yeri ve Yeniçeri Serdarı da, idarede görevliydiler.
Bu yüzyılda, bugünkü Şefaatli topraklan üzerinde, Boz-ok kazasının, Kara Dere ve Aşağı Kanak nahiyeleri vardı. Bu nahiyelerde, hangi köy ve ekinlikler vardı? Bu köy ve ekinliklerin isimlerinden hangileri bugüne kadar gelebilmiştir

Şefaatli ve yöresinde, XII. Yüzyılda yerleşmiş köyleri, ilk isimleri ile görmek bakımından, " Cumhuriyetin 50. Yıldönümünü Anma " adlı kitaptan, Prof. Dr. Faruk Sümer 'in, Bozok Tarihine Dair Araştırmalar makalesinin, ilgili bölümlerini aynen almayı uygun bulduk.

a. Kara Dere: Kara Dere nahiyesinin yerini kesin olarak tespit edemedik. Bu nahiyenin şimdi Şefaatli'nin güneyindeki Kara Su denilen vadi olduğunu düşünüyoruz. Şefaatli ile Yerköy'ü arasındaki vadinin de Kara Dere'ye dahil bulunması muhtemeldir. Bu yöre umumiyetle, Ağçalu oymağının yurdu idi. Kara Dere'deki kayda değer köyleri zikrediyoruz: "Hamzalu, Nusretlü, Boyalu Viran, Anklu, Tabanlu (diğer adı: Tutluca), Yer Köyü (966:1574-1575 yılında 45 vergi nüfusu var), Cafer Hacı Kışlası, Yukarı Curcurlu, Aşağı Curcurlu, Fîruz Beğli, Pökrenklü, Kozca Kışla, Beğ Kışla, Kavacık Kışla, Çırak Kışlası, (diğer adı: Çökeldi Pınarı), Kaya Pınanrı ile Taştemüz Oğlu Ağılı, Köşkerlü, Köçeklü, Ağca Taş, Göl Kışla, Kuruca Kışla, Yukaru Göçkünlü, Kara Bayır (diğer adı: Pervanalık), Kara Kaya, Kuyucuk (Koç Dağı civarında), Çay Kışla, Günü Kışla, Kadı (diğer adı: Dört Kışla), Beğ Kışla (diğer adı: Mukaddemlü), Kara Kaya (Asil Beğlü), Köycügez, Nazar Beğlü, Tur Alilu, Göl Kışla, Tana Kıran, Unudanlı, Zemheri Kışlası."

XVII. Yüzyıl ortalarında 1 has, 19 zeamet ve 731 tımarı bulanan Bozok'-tan, sefer zamanı, sancakbeyinin askerleri ve tımarlı sipahilerle birlikte, 1.100 kişilik bir kuvvet cepheye giderdi. Sancağın kazaları Sorgun, Akdağ, Hüseyinova (Alaca), Budaközü, Kızılkocalu (Yassıağıl), Gedük (Şarkışla yöresi), Çubuk (Gemerek civarı), Emlak (Akdağmadeni ile Akçakışla arası), Boğazlıyan, Süleymanlı-i Sagir ve Han-ı Cedit'den (Yıldızeli), ibaretti.

b. Aşağı Kanak: Kanak, bilindiği üzere, Has Bek'in güney doğusundan çıkarak bir çok özleri (dere) aldıktan sonra Şefaatli istasyonu civarında Karasu ile birleşir. 1526 Tarihinde Söklen oğlu Musa ve Atmaca emrindeki Söklenlü, Tatar (Moğol), Hisar Beğlü ve diğer oymaklar ile Osmanlı kuvvetleri Kanak suyu kıyısında (muhtemelen Yukarı Kanak'da, suyun ad aldığı yerde) karşılaşmışlardı. Aşağı Kanak'a gelince, burası bugünkü San Kaya kasabasının batısındaki Kadılı köyünden başlayıp, Kanak suyunu takiben, Şefaatlı'ya kadar uzanan topraklan ihtiva ediyordu. Şimdiki Höke, Kara Kaya, Halaçlu, Seydiyar, Hüyük Kışla, Yenice Özü, Çamurlu, Bayad Viran, Kadılı köylerinin Aşağı Kanak'a ait olduğu anlaşılıyor.

Burada şimdi mevkîni tasbit edemediğimiz şu köyler de bulunuyordu. "Ak Burun, Domalan (diğer adı: Yeni Bayad), Evliya kışlası, Dokuz İn, De­recik Kışla, Üyük, Gökçe Mağara, Ekiz Ağıl, Bacaklu, Fakihlu, San Halillu, Âşıklu, Yalnız İn, Köprü Ağzı, Ahi Dündar, Küllüce, Çunkar Oğlu Kışlası, (Moğol Ca 'ungar kolunun başında bulunan ailenin yurdu), Ömerlü, İbrahim Fakihlu, Poyrazlu, Pedek (her halde şimdiki Didik, Çungarlar'a ait köy­lerden), Yenice Özü, Köse Üveys Kışlası, Tuzlacık, Kerpiccek (bugünkü Kerpicek),Ali Fakihlu, Mahmud Fakihlu". Bu köylerden bir çoğu Haşer adlı bir oymağın yurdu idi.

4Yozgat İli: XVI. Yüzyıl da, Kanuni Sultan Süleyman zamanında Osmanlı İmparatorluğu, dünyanın tartışmasız en büyük devleti idi. İşte bu devirde YOZGAT, BOZOK SANCAĞI'NIN Baltı nahiyesine bağlı, KÜÇÜK BİR KÖYDÜ.Bugünkü Yozgat'ın kuruluş ve gelişmesi, Osmanlı Devletinin gelişme devirlerinden çok sonra olur.

Yozgat, Osmanlı Döneminde kurulmuş olan ilk ve tek ildir. O zamanki Yozgat Köyü'nde Alpavud adında bir beyin nökerleri oturuyordu. Vergiye tâbi erkek nüfus 29 idi. XVI. Yüzyılda Bozok sancağında hakim nüfusu konar göçerler oluşturuyordu. Küçük köylerle birkaç nahiyenin dışında şehir bulunmadığı bilinmektedir.

Bu yüzyılda, şehirleşmeye en müsait görünen iki yerleşim yeri, Muşallim Kalesi (Akdağmadeni Çalışkanlar Köyü) ile, Emirce Sultan (Osmanpaşa Tekkesi) zaviyesidir.

Fakat, Çapanoğulları ile birlikte Mamalu aşireti, Bozok'a gelip bugünkü Yozgat'a yerleştiler. Böylece, Muşallim Kalesi ve Emirce Sultan Zaviyesi, şehirleşme şanslarını kaybettiler.
Eray -- 15.02.2010 09:50
Bozok Yaylası
Yozgat isminin Bozok olarak değiştirilmesi konusunu yaklaşık 2 ay önce yazmıştım. Eğer şehrin ismi değiştirilirse, tüm Türkiye'den ve Avrupa Birliği'nden yatırımlar oluk gibi akacaktır. ABD'den kamyon ve iş makinası fabrikası yapılacağını duydum. Ama tek şart olarak şehrin isminin değiştirilmesini istiyorlarmış. Arkadaşlar bu yatırımlar ve şehrimizin gelişmesi için isim değişikliği şart. Göreceksiniz ki, isim değişikliğinin sabahı kalktığımızda bakacağız ki, 3 tane fabrika şehrin merkezine kurulmuş, tıkır tıkır çalışıyor:) Ardından bende adımı soyadımı değiştireceğim, belki borçlarımdan kurtulabilirim:) Arkadaşlar, bu vekilleri meclise gönderip ismini değiştirmeye kalkan zihniyeti kutluyorum. Madem değiştireceksiniz, maden Bozok olunca herşey düzelecek diyorsunuz, yapmışken Frankfurt olarak değiştirin, kalkınmışken tam kalkınalım:)
Birol Çakıcı -- 14.02.2010 23:43
GEÇMİŞ OLSUN
Arkadaşım,baba dostum, Sayın O.Hakan KİRACI.Rahatsızlığın ne-
deniyle üzüntümü belirtir,bir an önce
aramızda görmek dileğiyle GEÇMİŞ OLSUN
temennilerimizi sunarım.
Allah'a emanet ol.
M.Akif OZAN -- 14.02.2010 15:22
OGUZ BOYLARININ BOZOK TÜRKÜYÜM
yozgat ilinin adının Bozok olarak degiştirilmesinden yanayım Çünkü :
Oğuzların iki büyük boyundan biri olan (üçok-Bozok)boylarından biridir anadoluya 1071 den sonra
gelen Bozok boyunun kolları olan Bayındır kolu diyarbakıra kayı boyu kütahya bilecik'e Beçenek boyu
maraş adıyaman G.antep'e salur kolu Tunceli Erzincan'a Iğdır kolu kars'a Artuk kolu mardin'e Buğduz -Badız kolu bitlis erbil'e Kınık kolu konya'ya Alayuntlı kolu antalya'ya Üzeyir kolu adana tarsus'a Eymur kolu Afyon denizli burdur 'a yerleştirilmişlerdir.
Bozok kolu başta yozgat olmak üzere çankırı çorum amasya sivas kayseri kırşehir niğde illerini de içine almaktadır bu iller bozok boyuna bağlı kollardan meydana geldikleri için türkler boyunu soyunu tanımalıdır aslını inkar etmeden uydurukcu ırk ve istilacılara karışmadan soyuna
tanımalıdır Oguz Türkçesi bozok türkçesi olarak
bu gün konuşulan öz türkçedir
Bozok (yozgat) bir ulus milletin
kökü hemde ilidir bu nedenle bütün bu boy kolları boyuna bağlanmalıdırlar. saygılarımla
Ozan Sabit ÖZDEMİR Yenikışla köyü Bogazlıyan -- 13.02.2010 19:04
BOZOK
EVET YOZGATLI HEMŞEHİRLİLERİM
GÜNLERDİR YOZGAT IN İSMİNİ BOZOK OLARK DEĞİŞTİRME YARIŞINA DA BU SEFER SAYIN VEKİLLERİMİZ DE KATILDI. VEKİLLERİN YAPACAĞI TEK ŞEY ŞU OLMALI. YOZGATI NASIL GELİŞTİRİRİZ İŞSİZLERE NASIL İŞ BULURUZ VEYA İŞ SAHASI AÇMAK OLMALI BİRİSE TEL NUMARASINI VERİYOR HERZAMAN ARAYIN YARDIMCI OLURUM DİYE BİZ O NUMARAYI ÇOK ARADIK AMA BİR SONUÇ ALAMADIK. ŞİMDİ DE ŞEHRİN İSİMİNİ Mİ DEĞİŞTİRECEKLER. ALLAH AŞKINA BIRAKIN BU SUNİ GÜNDEMLERİ DE İŞİNİZE BAKIN İŞİNİZE SAYIN VEKİLLER BİZ İŞ İSTİYORUZ.
GENÇ YOZGATLI -- 12.02.2010 21:26
YOZGAT/BOZOK
Dört milletvekilimiz,YOZGAT adının
BOZOK olarak değiştirilmesinden yanaymış.
Sorarım aziz hemşehrilerim, gelmiş
geçmiş Yozgat milletvekilleri de dahil
hepsi YOZGAT olarak, Yozgat'ta İYİ şeyler yaptılar da,sıra şimdi BOZOK'a mı geldi?
M.Akif OZAN -- 12.02.2010 20:16
YOZGATLIYIK GARDAŞŞŞŞŞŞ
elhamdülilah müslümanım
demek kadar YOZGATLIYIM demekten de grur duyarım.Bu bozok hikayeside nerden çıktı
Yaşar -- 12.02.2010 15:29
YOZGATLIYIM
bu konuda yorum yapanların hepsi bence haklı gerçektende nerelisiniz sorusuna ne milletvekilleri ne Yozgatlılık adına dernek işeriyle uğraşanların hiçbirisi BOZOKLUYUM diye cevap vermemiştir. Bu topraklarda doğan kime nerelisin diye sorsan YOZGATLIYIM demiştir
Ethem -- 12.02.2010 15:26
YOZGAT'ınEĞİTİM DÜZEYİ
Yozgat milletvekili Mehmet Çiçek Yozgat'ın eğitim düzeyi çok düşük demiş.
Vallahi ilk kez doğru bir şey söylemiş.
Bu Yozgat 3 seferdir kendisini MİLLETVEKİLİ seçiyor.Demekki sayın çiçeğin dediği gibi,Yozgat'ın EĞİTİMİ ÇOK DÜŞÜK.
Ki... 3 seferdir milletvekili seçiliyor.Eğitim seviyesi yükselirse milletvekilliğini rüyada görürler.Aman ha....
NOT;Bende İLKOKUL mezunuyum.
R.Nuri DEMİRÇAL -- 12.02.2010 10:42
SORDUM ASLIN NERELİ
Nerelisin?
-YOZGATLIYIM
:)
Bunu binlerce kez duydum ve iftiharla söyledim.
Nerelisin?
-BOZOKLU
?? :(
Bozokluyum diyen bir Yozgatlıyı ne duydum nede kendim söyledim.
Rahmetli babaannem olsa aynen şöyle derdi "Bi yaşıma daga dağdim buda nerden çıktı."
Deniz -- 12.02.2010 08:20

SERBEST KÜRSÜ'YE GELEN DİĞER OKUR YORUMLARI

YOZGAT GAZETESİ WEB SİTESİ Yayın başlangıcı Mart 2006
YOZGAT Gazeteclik, Matbaacılık ve Reklamcılık Ltd.Şti. Kurucusu : Osman Hakan KİRACI
© Copright (Tüm Hakları Saklıdır. ) izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılmaz
Tel : 0 (354) 212 46 46 Sitemiz Basın Meslek ilkelerine uymayı taahhüt eder. / yozgatgazetesi@yahoo.com
FAX: 0 (354) 217 45 45